- - - - -เทศบาลตำบลบ่อเวฬ_ยินดีต้อนรับ- - - - -
MANU
 หน้าแรก
 ข้อมูลทั่วไป
 ผู้บริหาร/สมาชิก
 พนักงานเทศบาล
 สำนักปลัดฯ
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองช่าง
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนพัฒนาตำบล
 สินค้าOTOP
 แหล่งท่องเที่ยว
 สมุนไพร
 ข่าวประกวดราคา/ผล
 งบประมาณ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ
ปฏิทิน
แผนที่ 
LINK
ข่าวสาร


สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
121/4 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
e-mail :: obtborwen@yahoo.com โทร 0-3949-2448-9 , FAX 03949-2450